torsdag 15. januar 2015

Vill vest
Frå vinterens vandringar vest i havet
Skiftande frå haglbyger til solskin
Bølgjer frå 3 til 15 meter
farlege og ubereknelege,
men så vakre der dei bryt 
i kvitt og blått og grønt.
Timar med vind og havbrus 
gir fred i kropp og sjel.