torsdag 17. april 2014

det magiske landet enno ein gongÅleinetur til Island tidleg i april. Eg hadde tre døgn på øya. Denne gongen hadde eg berre eitt mål, Jøkulsarlon. Det er ein stad eg ikkje blir ferdig med, ikkje på lenge enno. Å vandre åleine i landskap av is, stein og sjø er balsam for mitt minimalistiske sinn. Kvar gong eg er der openberrar det seg noken nye løyndomar. Som å finna ein ny liten isfjellsjø, utanom allfarveg, med berre eit lomepar som selskap, eller merkelege mønster inne i isklumpar som kanskje er tusen år gamle. I´ll be back soon!