lørdag 20. oktober 2018

haustrefleksjon

kveldsstemning frå Landåsfjellet
med haustfargar
og djupe blåtonar

eitt lite ospelauv
hadde 
så mykje på hjartet