søndag 20. oktober 2013

Siste bladet.

                                     
                                   
Ein fin haustdag, men hadde ikkje tid å gå ut før det vart kveld. Då vart det månekinstur med lykt. Vanskeleg å få gode bilder, heilt til dette vesle lauvet dukka opp, då vart eg sitjande med makro-objektivet midt oppi eit brakekratt til eg fekk vondt både her og der. Det var det siste lauvet på den greina, og det stod heilt på toppen. Det hadde nok venta på fotografen :-)
mandag 7. oktober 2013

Riverdance


Det var ikkje dagen for gode bilder. Eg kom meg ikkje tidleg nok opp, gjorde eit mislukka stopp på veg til fjellet, og skyene som var meldt kom ikkje. Eg hadde planar om å ta haustbilder i overkya ver, gjerne makro av raude og gule blad. Sterk sol mindre raudfargar enn forventa gjorde at eg såg for meg ein fin hausttur, men lite bilder. Som vanleg må eg gå litt utanom stien, og tusla ned til ei elv som går langsmed vegen oppover. Det vart ingen lang fjelltur, men mykje leik med elva og alt som speglar seg i den. 
Alle bilda er tatt langs nokre hundre meter av elva. I botnen av elva var der kvite felt i fjellet som lagar «skyer» på himmelen i dei tre første bilda.